วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

" เป็นผู้นำการผลิตและจำหน่าย สลักภัณฑ์ ลวดแปรรูป และเหล็ก ด้วยคุณภาพและบริการมาตรฐานระดับสากล ยึดหลักคุณธรรม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน "พันธกิจ

  • ผลิตและจำหน่าย สลักภัณฑ์ ลวดแปรรูป และเหล็ก คุณภาพที่เชื่อถือได้
  • ให้บริการด้วยมาตราฐานระดับสากล
  • บริหารจัดการโดยทีมงานที่เป็นหนึ่งเดียว
  • รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนด้วยความเป็นธรรม