ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
จนท.ขายต่างประเทศ -Sale
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
#จนท.เอกสารส่งออก
1.เพศหญิง
2.อายุไม่เกิน 35 ปี
3.วุฒิ ฯ ปริญญาตรี 
4.มีประสบการณ์ด้านเอกสารส่งออก อย่างน้อย 1 ปี
#จนท.ขาย -Sale
1.เพศหญิง
2.เอกอังกฤษ  หรือสื่อสารภาษาอังกฤษได้ พอใช้-ดี
3.ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
ลักษณะงาน :
ประจำ
รายละเอียดของงาน :
#จนท.เอกสารส่งออก 1.การจัดทำเอกสารส่งออก 2.งานขนส่งสินค้า 3.งานด้านสิทธิประโยชน์ด้านภาษีส่งออก 4.จัดทำเอกสารและขออนุมัติปรับยอดหนี้ (CN,DN), เงินสดย่อย,ใบสำคัญจ่าย #Sale - จนท.ขาย 1.จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า 2.ติดตามความคืบหน้าของการผลิต กรณีงานเร่งด่วน 3.รับข้อร้องเรียนและจัดทำข้อร้องเรียนลูกค้า (Customer Complaint) 4.ตอบคำถามลูกค้าประจำวันผ่านระบบ Online ทุกสื่อ 5.จัดทำเอกสาร Sale Contract ,(S/C )และ Production and Packing Order (PPO) 6.จัดทำเอกสารเปลี่ยนแปลงการผลิตโดยฝ่ายขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน :
บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
หลายอัตรา อัตรา
เงินเดือน :
ตามตกลง
สวัสดิการ :
*
วันที่ลงประกาศ :
18 พฤศจิกายน 2562
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :
11 กุมภาพันธ์ 2563
สถานะของประกาศ :
ยังเปิดรับสมัครอยู่