ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
วิศวกร
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
-เพศชาย 
-วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
-มีภาวะผู้นำ

ลักษณะงาน :
ประจำ
รายละเอียดของงาน :
- ทำหน้าที่ในการวางแผนและการควบคุมงานบรรจุประจำวัน - การควบคุมกำกับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา - ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องตามเป้าหมายของแผนก และบริษัท ฯ - ควบคุมกิจกรรม 5 ส. ของแผนก - และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน :
*
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
1 อัตรา
เงินเดือน :
ตามตกลง
สวัสดิการ :
*
วันที่ลงประกาศ :
20 กันยายน 2561
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :
15 ธันวาคม 2561
สถานะของประกาศ :
ยังเปิดรับสมัครอยู่