ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
หัวหน้าแผนก QAW
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
-เพศชาย
-วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์/เครื่องกล/อุตสาหการ ฯลฯ
-มีความรุ้เรื่องระบบคุณภาพ มาบ้าง เช่น ISO 9001,16949
-ใช้เครื่องมือวัดต่าง ๆ ได้
-อ่านแบบได้
-มีภาวะผู้นำ (มีผู้ใต้บังคับบัญชาประมาณ 18 คน )
ลักษณะงาน :
ประจำ
รายละเอียดของงาน :
-ร่วมกับ ผจก.ฝ่ายรับประกันคุณภาพ วางแผนงาน QAW -บริหารจัดการงาน QAW -พัฒนาความรู้ความสามารถผู้ใต้บังคับบัญชา -หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน :
*
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
1 อัตรา
เงินเดือน :
ตามโครงสร้าง
สวัสดิการ :
*
วันที่ลงประกาศ :
21 กรกฎาคม 2561
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :
18 กันยายน 2561
สถานะของประกาศ :
ยังเปิดรับสมัครอยู่