ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
หัวหน้าแผนกสรรหาและแรงงานสัมพันธ์
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
-ไม่จำกัดเพศ 
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากรบุคคล ,รัฐศาสตร์,นิติศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านการสรรหาและแรงงานสัมพันธ์ 5 ปีขึ้นไป
-มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน
-มีความรู้เรื่องระบบ ISO 9001/14001/TS16949
-มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ เพื่อสะดวกในการติดต่องานราชการ
ลักษณะงาน :
ประจำ
รายละเอียดของงาน :
-จัดทำแผนอัตรากำลังคนประจำปี -กำหนดแนวทางและดำเนินการสรรหา -ดำเนินการให้มีจัดทำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับใบกำหนดหน้าที่งาน Job Discription (JD) -ควบคุมและดูแลเอกสารแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามกฏหมาย -ดำเนินการงานด้านแรงงานสัมพันธ์/กิจกรรมต่าง ๆ -ช่วยเหลืองานธุรการเกี่ยวกับใบอนุญาตสถานประกอบการ และงานนำเข้าวัตถุดิบ -ช่วยเหลืองานฝึกอบรม -หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน :
บริษัทกรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
1 อัตรา
เงินเดือน :
ตามโครงสร้าง
สวัสดิการ :
*
วันที่ลงประกาศ :
17 มกราคม 2561
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :
17 มกราคม 2561
สถานะของประกาศ :
ยังเปิดรับสมัครอยู่