ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
ผจก.ฝ่ายวางแผนและติดตาม
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
-ไม่จำกัดเพศ 
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การจัดการอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีทักษะด้าน Word,Excel etc.
ลักษณะงาน :
ประจำ
รายละเอียดของงาน :
-ติดตามงานในกระบวนการผลิต t -จัดทำข้อมูลการส่งมอบ -ติดต่อประสานงาน ฝ่ายขายต่าง ๆ PRE -EXPORT แผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งมอบ -เช็ดงาน EXPORT ล่วงหน้า กรณีมีปัญหาไม่ทันประสานงานกับฝ่ายเพื่อทำการเลื่อนส่งมอบและ/หรือหาแนวทางแก้ไขต่อไป -หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -สามารถทำงานล่วงเวลาได้ (OT)
สถานที่ปฎิบัติงาน :
บริษัทกรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
1 อัตรา
เงินเดือน :
ตามโครงสร้าง
สวัสดิการ :
*
วันที่ลงประกาศ :
17 มกราคม 2561
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :
3 พฤษภาคม 2561
สถานะของประกาศ :
ยังเปิดรับสมัครอยู่