ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
คีย์ข้อมูล
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
-เพศหญิง
-วุฒฺ ฯ ปวช.-ปวส.
-คีย์ข้อมูลคล่อง
ลักษณะงาน :
ประจำ
รายละเอียดของงาน :
-ตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง -ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อตรวจนับ Stock ทุก ๆ 3 เดือน -สรุปรายงานต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ -ควบคุมและครวจสอบการรับ-จ่าย ผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความเป็นจริง และสุ่มตรวจรายการของผลิตภัณฑ์ อย่างน้อยวันละ 3 รายการ -ดูแลทรัพย์สิน เครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในแผนกให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ -งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพสลักภัณฑ์
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
1 อัตรา
เงินเดือน :
ตามโครงสร้าง
สวัสดิการ :
*
วันที่ลงประกาศ :
17 มกราคม 2561
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :
17 มกราคม 2561
สถานะของประกาศ :
ยังเปิดรับสมัครอยู่