ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
Checker
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
-เพศชาย
-วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขา โลจีสติกส์
-หรือมีประสบการณ์ด้านระบบคลังสินค้า
ลักษณะงาน :
ประจำ
รายละเอียดของงาน :
-ควบคุมดูแล และตรวจสอบ การรับเข้า/จัดเก็บ/การจ่าย สินค้าให้ถูกต้อง -ควบคุมและดำเนินการตรวจนับสินค้า รายอาทิตย์/เดือน/ปี -สรุปรายงานประจำเดือนต่าง ๆ ส่งผู้บังคับบัญชา -ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด -ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันและรายจ่ายต่าง ๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชา -หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน :
*
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
1 อัตรา
เงินเดือน :
สวัสดิการ :
*
วันที่ลงประกาศ :
9 กันยายน 2560
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :
17 มกราคม 2561
สถานะของประกาศ :
ยังเปิดรับสมัครอยู่