Graphic

ตำแหน่งงานว่างรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งที่รับสมัคร :
จนท.ฝึกอบรมและพัฒนา E-Learning
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
1.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 2.ปริญญาตรี ในด้านที่เกี่ยวข้อง 3.มีประสบการณ์ด้านฝึกอบรม 1-2 ปี 4.เคยยื่นรับรองหลักสูตร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลักษณะงาน :
ประจำ
รายละเอียดของงาน :
1.ร่วมกับผู้บังคับบัญชา จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี Training Year plan 2.จัดอบรมภายใน ตามแผน ยื่นกรมหลังฝึกจบเสร็จสิ้นภายใน 60 วัน 3.ประสานงานฝึกอบรมภายนอก ยื่นกรมหลังฝึกจบภายใน 60 วัน 4.จัดทำและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ให้ทันสมัย (E-Learning) 5.บันทึก/ประเมิน/รายงานผลการฝึกอบรม ต่อผู้บังคับบัญชา 6.หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน :
บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ 99/4 ม.7 ถนนบางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
1
เงินเดือน :
ตามตกลง
สวัสดิการ :
1.โบนัส 2.ประกันอุบัติส่วนบุคคล 3.ประกันสังคม / กองทุนทดแทน 4.ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี 5.ปรับเงินประจำปี 6.ค่ากะ (เฉพาะฝ่ายผลิตที่มีกะ) 7.รถรับส่ง สี่แยกบางนา - รพ.บางนา 2 /สายสาธุประดิษฐ์ 8.หอพัก ราคาพนักงาน 9.ชุดยูนิฟอร์ม(สำนักงานและฝ่ายผลิต) ฟรี 10.รองเท้าเซฟตี้(ฝ่ายผลิต) / อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE ฟรี 11.โครงการเงินออม 12.กองทุนฌาปนกิจพนักงาน 13.กองทุนฌาปนกิจบิดา-มารดา 14.เงินช่วยเหลือกรณีมงคลสมรส 15.รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี 16. งานเลี้ยงสังสรรค์/กิจกรรมสันทนาการ ประจำปี 17.ระบบเกษียณอายุ 18. งานสัมมนา/ฝึกอบรม สำหรับพนักงานทุกตำแหน่ง 19. เบี้ยขยัน รายเดือน 20. วันพักร้อน / วันลากิจ ***สวัสดิการต่างๆ อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด***
วันที่ลงประกาศ :
14 กรกฎาคม 2564
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :
15 กรกฎาคม 2564
สถานะของประกาศ :
ยังเปิดรับสมัครอยู่

โทร: 08 5384 2220 , 0 2312 6159-65 แฟกซ์ : 0 2312 6166