Graphic

ตำแหน่งงานว่างรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งที่รับสมัคร :
จนท.การเงิน
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
1.เพศหญิง 2.อายุไม่เกิน 45 ปี 3.ปริญญาตรี 4.มีประสบการณ์ในด้านการเงินในโรงงานอุตสาหกรรมมา 3-5 ปี
ลักษณะงาน :
ประจำ
รายละเอียดของงาน :
1.บริหารจัดการด้านกระแสเงินสด (30 %) 2. บริหารจัดการด้านการจ่ายเงิน (25%) 3. จัดการงานด้าน L/C, TT,DLC (20%) 4. จัดการงานด้านรับ Export -รับอื่นๆ (15%) 5. จัดการงานรายงานประจำเดือน ( 10%) 6. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน :
บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
1
เงินเดือน :
โครงสร้างบริษัท
สวัสดิการ :
*
วันที่ลงประกาศ :
9 มกราคม 2564
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :
9 มกราคม 2564
สถานะของประกาศ :
ยังเปิดรับสมัครอยู่

โทร: 08 5384 2220 , 0 2312 6159-65 แฟกซ์ : 0 2312 6166