Graphic

ตำแหน่งงานว่างรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งที่รับสมัคร :
จนท.QC
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
1.เพศชาย 2.อายุไม่เกิน 30 ปี 3.วุฒิ ม.6 สายวิทย์ /ปวช./ปวส. สาขา ช่างกล ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต 4.ใช้เวอร์เนียร์ได้
ลักษณะงาน :
ประจำ
รายละเอียดของงาน :
1. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ กรณีปรับตั้งเครื่องจักร 2. รายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต 3. รับผิดชอบทำ 5 ส.ในส่วนที่รับผิดชอบ 4. รับผิดชอบการทำ 5 ส. ในแผนก 5. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน :
บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
3
เงินเดือน :
รายเดือน +OT
สวัสดิการ :
*
วันที่ลงประกาศ :
9 มกราคม 2564
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :
9 มกราคม 2564
สถานะของประกาศ :
ยังเปิดรับสมัครอยู่

โทร: 08 5384 2220 , 0 2312 6159-65 แฟกซ์ : 0 2312 6166