Graphic

ตำแหน่งงานว่างรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งที่รับสมัคร :
วิศวกรวางแผน - Planning Engineer
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
-เพศชาย/หญิง -วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล อุตสาหการ การจัดการ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -
ลักษณะงาน :
ประจำ
รายละเอียดของงาน :
-วางแผนการผลิตรีดเกลียว -ติดตามงานพิเศษ งานสั่งทำ -วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดแผน -จัดแผนให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า -กิจกรรม 5ส. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน :
บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
1
เงินเดือน :
โครงสร้างบริษัท + OT
สวัสดิการ :
*
วันที่ลงประกาศ :
8 ธันวาคม 2563
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :
9 มกราคม 2564
สถานะของประกาศ :
ปิดรับสมัครแล้ว

โทร: 08 5384 2220 , 0 2312 6159-65 แฟกซ์ : 0 2312 6166