ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
Programmer
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
1.เพศชาย
2.วุฒิปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยี่สารสนเทศ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.เขียน Program Oracel ,SQL ได้
4.ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงาน :
ประจำ
รายละเอียดของงาน :
1. สร้างแบบฟอร์ม (Form : Oracle 6i,Php) 2. สร้างแบบรายงาน (Report : Oracle 6i,Php) 3. วิเคราะห์ ออกแบบ ลดงานซ้ำซ้อนในระบบเดิม 4. ประสานงาน Outsource ทดสอบโปรแกรม ERP 5. พัฒนาโปรแกรม Oracle , SQL 6. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน :
บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
1 อัตรา
เงินเดือน :
ตามโครงสร้าง
สวัสดิการ :
*
วันที่ลงประกาศ :
31 กรกฎาคม 2563
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :
31 กรกฎาคม 2563
สถานะของประกาศ :
ยังเปิดรับสมัครอยู่