ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
ผจก.ฝ่ายบัญชี
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2.ปริญญาตรี สาขาบัญชี
3.มีประสบการณ์ด้านบัญชี+ตันทุนโรงงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
4.มีประสบการณ์เคยทำระบบ ERP
5.ปิดงบการเงินได้
6.มีความรู้ด้านกฏหมายภาษีอากรเป็นอย่างดี และแม่นยำ
7.หากมีความรู้ด้านการบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วย จะดีมาก
8.มีประสบการณ์ด้านบัญชี บริษัท โฮลดิ้ง
***หากท่านสนใจ มาสามารถส่งใบสมัคร มาที่ trinoot@bfcthai.com ***
***ผู้บริหารจะทำการคัดเลือกใบสมัคร ***
***ทาง HR จะประสานงาน และแจ้งวันเวลาในการเข้าสัมภาษณ์ให้ท่านทราบอีกครั้ง ***
    *** ทำงาน จ - ศ / 08.00 -17.00 น. ***
ลักษณะงาน :
ประจำ
รายละเอียดของงาน :
รายละเอียดงาน 1.ดูแลบริหารจัดการด้านบัญชี 2.ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ รายงานภาษีซื้อและภาษีขาย ภพ30 ภงด.3 53 ฯลฯ 3.ตรวจสอบความถูกต้อง ผลกระทบต่าง ๆ 4.บริหารการปิดบัญชี วิเคราะห์งบ ควบคุมดูแลการจัดทำประมาณการเงินสด 5.วางแผนการจัดทำงบประมาณ บริหารการรับจ่ายเงิน จัดทำรายงานการเงิน 6.วางแผนภาษี วางแผนการควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน 7.บริหารจัดการ การปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่าย
สถานที่ปฎิบัติงาน :
บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
1 อัตรา
เงินเดือน :
ตามโครงสร้าง
สวัสดิการ :
*
วันที่ลงประกาศ :
7 กรกฎาคม 2563
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :
7 กรกฎาคม 2563
สถานะของประกาศ :
ยังเปิดรับสมัครอยู่