ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
ช่างเทคนิค - ซ่อมบำรุง
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
1.เพศชาย
2.การศึกษาระดับ ปวช. /ปวส.  สาขา ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน 
3.ความรู้เรื่อง รถยนต์ รถโฟล์คลิฟท์ 
4.ความรู้เรื่องระบบไฮดรอลิก นิวเมติกส์
5.ความรู้ในการใช้เครื่องมือทางด้านเครื่องกล
6.ความรู้เรื่อง 5 ส.
7.ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
8.ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
ลักษณะงาน :
ประจำ
รายละเอียดของงาน :
1.จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำวัน 2.ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง ตามใบสั่งงาน Job request ( งานซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เครื่องจักร, รถยนต์, รถโฟล์คลิฟท์ ) 3.บันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำวัน 4.ทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ หลังใช้งาน 5.ตรวจสอบเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 6.ปฏิบัติงานตามแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน 7.บันทึกผลการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 8.ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. ในแผนก 9.ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทำงาน 10.เข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทฯ กำหนด 11.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน :
*
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
1 อัตรา
เงินเดือน :
ตามโครงสร้าง + OT
สวัสดิการ :
*
วันที่ลงประกาศ :
4 มิถุนายน 2563
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :
12 มิถุนายน 2563
สถานะของประกาศ :
ปิดรับสมัครแล้ว