ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
หัวหน้าแผนก บรรจุ-ส่งออก
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
-เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิ ปริญญาตรี
-Word ,Excel คล่อง
-มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับ ดี
-มีประสบการณ์ในสายการผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรมมาไม่น้อยกว่า 2-3 ปี
ลักษณะงาน :
ประจำ
รายละเอียดของงาน :
1. วางแผน/จัดเตรียมมาตรฐานการบรรจุแยกตามผลิตภัณฑ์ 1.1 มาตรฐานการบรรจุกล่อง-ลัง 1.2 มาตรฐานการบรรจุกระสอบ 1.3 มาตรฐานการบรรจุ-ส่งออก 1.4 มาตรฐานการบรรจุ DIY 2. ร่วมวิเคราะห์แผนกับผจก.ส่วนบรรจุ 3. มอบหมายงานให้กับพนักงานแยกตามไลน์บรรจุ 4. ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานของพนักงานในหน่วยงาน 4.1 ตรวจงานและติดตามงานมอบหมายประจำวัน 4.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน 4.3 ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 4.4 ควบคุม กำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัทฯและกฎความปลอดภัย 5.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีพนักงาน 6. เข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทฯ กำหนด 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน :
บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
1 อัตรา
เงินเดือน :
ตามโครงสร้าง
สวัสดิการ :
*
วันที่ลงประกาศ :
5 พฤษภาคม 2563
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :
7 กรกฎาคม 2563
สถานะของประกาศ :
ปิดรับสมัครแล้ว