ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
หัวหน้าแผนก คลังสินค้าและจัดส่ง
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
-เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 38 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา โลจีสติกส์ 
-หรือมีประการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง 2-5 ปี
ลักษณะงาน :
ประจำ
รายละเอียดของงาน :
1.ควบคุมขั้นตอนการปฎิบัติงานในการจัดเก็บและจัดเรียงสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2.ควบคุมการจัดสินค้าให้ถูกต้องตามประเภท และ จำนวนสินค้า เพื่อนำออกทุกรายการ 3.ควบคุมดูแลความถูกต้องของสินค้าคงคลัง ส่งเสริมและสนับสนุนงานคลังสินค้าและการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ 4.ประสานงานและวางแผนเพื่อจัดเตรียมปริมาณรถขนส่งให้เพียงพอและเหมาะสมกับงานขนส่งสินค้า 5.ควบคุมและวางแผนการจัดเรียงสายการส่งสินค้าในแต่ละวัน
สถานที่ปฎิบัติงาน :
บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
1 อัตรา
เงินเดือน :
ตามโครงสร้าง
สวัสดิการ :
*
วันที่ลงประกาศ :
5 พฤษภาคม 2563
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :
7 กรกฎาคม 2563
สถานะของประกาศ :
ปิดรับสมัครแล้ว