ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
ช่างเทคนิค
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
-เพศชาย
-วุฒิ ปวช.,ปวส. สาขา ช่างกล ช่างอุต ช่างยนต์
-อายุไม่เกิน 35 ปี
ลักษณะงาน :
ประจำ
รายละเอียดของงาน :
-Set up เครื่องจักร -ซ่อมแซมเครื่องจักร -5ส. -หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน :
*
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
หลายอัตรา อัตรา
เงินเดือน :
ตามโครงสร้างบริษัท ฯ + OT
สวัสดิการ :
*
วันที่ลงประกาศ :
24 มีนาคม 2563
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :
5 พฤษภาคม 2563
สถานะของประกาศ :
ปิดรับสมัครแล้ว