ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
เลขานุการ
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
-เพศหญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี
-การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ ฯลฯ
-มีบุคคลิกภาพดี
-มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ระดับ ดี
-Word,excel,ppt,การจัดทำรายงาน

-
ลักษณะงาน :
ประจำ
รายละเอียดของงาน :
- จัดทำรายงานการประชุมและการจัดทำเอกสารสำหรับการประชุม - จัดทำตารางนัดหมาย - ติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ - จัดพิมพ์เอกสารและจัดเก็บเอกสาร - ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาติดต่อและบุคคลที่นัดหมาย (แขกเจ้านาย) - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน :
บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
1 อัตรา
เงินเดือน :
ตามโครงสร้างบริษัท
สวัสดิการ :
*
วันที่ลงประกาศ :
24 มีนาคม 2563
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :
5 พฤษภาคม 2563
สถานะของประกาศ :
ปิดรับสมัครแล้ว