สกรู-น็อตมาตรฐาน


สกรูหัวจม

DIN 912
สกรูหัวจมเกลียวมิล (8.8)


DIN 912
สกรูหัวจมเกลียวมิล (12.9) สกรูหัวจมเกลียวมิล (12.9)
ANSI B18.3 1969
สกรูหัวจมเกลียว UNC/WT สกรูหัวจมเกลียว UNC/WT