สกรู-น็อตมาตรฐาน


สกรูเกลียวปล่อย

ASME B18.2.1 1966
BFC
เกลียวปล่อยหุน เกลียวปล่อยไม้หัวสี่เหลี่ยม
BFC
เกลียวปล่อยไม้หัวหกเหลี่ยม