วิธีรับสมัครงาน

ท่านสามารถ Download แบบฟอร์มการสมัครงาน ได้ที่นี่


1. สมัครผ่านเว็บไซต์ บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด

2. สมัครผ่าน e-mail : personnel@bfcthai.net

3. สมัครด้วยตนเอง

4. สมัครผ่านไปรษณีย์ ที่ฝ่ายบุคคลและธุรการ
บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด 99/4 ม.7 ซ.ร่วมใจ ถ.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540