ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าประเภทสลักภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งได้รับการรับรองโดยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าไทย ไทยแลนด์แบรนด์ จากกรมส่งเสริมการส่งออก ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานสินค้าที่ทัดเทียมกับสากล จึงทำให้สินค้าของบริษัทเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ 
เฟอร์นิเจอร์ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง

บริษัทคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าในทุกขั้นตอนการผลิต โดยคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง นำมาผ่านกระบวน การผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยกว่า 800 เครื่อง และมีฝ่ายรับประกันคุณภาพคอยตรวจสอบคุณภาพสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ได้มีคุณภาพมาตรฐาน สนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุดนโยบายคุณภาพ : คุณภาพมาตรฐาน , ส่งมอบทันเวลา, สิ่งแวดล้อมร่วมรักษา, ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ชื่อบริษัท : บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด
ผู้ก่อตั้ง : นายกิตติ ก้องธรนินทร์
เริ่มก่อตั้ง : 24 พฤษภาคม 2511
สัดส่วนผู้ถือหุ้น : คนไทย 100%
สำนักงานใหญ่ : ที่ตั้ง : เลขที่ 951/1 ซอยปริยานนท์ ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2294-0078-80
โทรสาร : 0-2294-3430
โรงงาน : ที่ตั้ง : เลขที่ 99/4 หมู่ 7 ถนนบางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2312-6159-65
โทรสาร : 0-2312-6166
ประธานบริษัท : นายกิตติ ก้องธรนินทร์
กรรมการผู้จัดการ : นายสุเทพ ก้องธรนินทร์
ทุนจดทะเบียน : 350 ล้านบาท
ประเภทกิจการ : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน็อต - สกรู, ตะปู, เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ, เหล็กลวดคาร์บอนสูง และสินค้าสะดวกใช้ในกลุ่มงานยึดจับทั่วไป งานก่อสร้าง และงานที่อยู่อาศัย
พื้นที่ : 70,000 ตารางเมตร
กำลังการผลิต : 300,000 ตัน/ปี
พนักงาน : ประมาณ 500 คน
ตราสินค้า : สกรู - น็อต : BFC, KEF, ZIMMER, VEEBUS
ตะปูตอกไม้ : KS, หมี
ตะปูคอนกรีต : KS, LEO
รับรองคุณภาพการผลิต : ISO 9001 : 2008 จากสถาบัน SGS (วันที่ 20 เมษายน 2556)
ISO 14001 : 2004 จากสถาบัน URS (วันที่ 11 กันยายน 2551)