สกรูหัวเหลี่ยม เหล็กแข็ง ( KEF - M 8.8 พร้อมหัว )


สกรูหัวจม ( SOCKET - M พร้อมหัว )


สกรูหัวเหลี่ยมชุบดำ ( ZIMMER - UNC พร้อมหัว )


หัวน็อตชุบดำ


สกรูหัวเหลี่ยมเกลียวตลอด ( พร้อมหัว )


น็อตสแตนเลส ( พร้อมหัว )


สกรูมิลขาว ( พร้อมหัว )


สกรูหัวนูนสี่แฉก ( JMP พร้อมหัว )


สกรูหัวเตเปอร์สี่แฉก ( JMF พร้อมหัว )


หัวน็อตชุบขาว


สกรูเกลียวเหล็กหัว P


สกรูเกลียวเหล็กหัว F


พุ๊กพลาสติก


สกรูเกลียวเหล็กหัว P + พุ๊กพลาสติก


สกรูเกลียวเหล็กหัว F + พุ๊กพลาสติก


ตะปูคอนกรีต


ตะปูตอกไม้


สกรูปลายสว่าน ยึดหลังคาเหล็ก

โทร: 08 5384 2220 , 0 2312 6159-65 แฟกซ์ : 0 2312 6166