สกรูยึดหลังคาเหล็ก


สกรูปลายสว่านยึดสังกะสีลอนเล็ก


สกรูปลายสว่านยึดสังกะสีลอนใหญ่


สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่


สกรูยึดกระเบื้องลอนเล็ก


สกรูเกลียวปล่อยไม้


สกรูยึดกระเบื้องคอนกรีตลอนเรียบ


สกรูยึดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์


สกรูดำยิปซัม


สกรูเกลียวเหล็ก หัว P,F


น็อตกิโลเกลียวครึ่ง


น็อตกิโลเกลียวตลอด


ตะปูตอกไม้


ตะปูคอนกรีต


ตะปูคอนกรีต


พุ๊กพลาสติก

โทร: 08 5384 2220 , 0 2312 6159-65 แฟกซ์ : 0 2312 6166