ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีตรีดเย็น ตาม มอก. 74

โทร: 08 5384 2220 , 0 2312 6159-65 แฟกซ์ : 0 2312 6166