ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำรีดเย็น ตาม มอก. 194-2535 Ø2

โทร: 08 5384 2220 , 0 2312 6159-65 แฟกซ์ : 0 2312 6166