ลวดเหล็ก คาร์บอนต่ำ กลาง สูง และอัลลอยด์ รีดเย็น Ø

โทร: 08 5384 2220 , 0 2312 6159-65 แฟกซ์ : 0 2312 6166