ลวดผูกเหล็ก #18 Ø1.2 มม. น้ำหนัก 2.8 - 20 กก./ขด.

โทร: 08 5384 2220 , 0 2312 6159-65 แฟกซ์ : 0 2312 6166