ตรา KSตะปูคอนกรีต ชุบซิ้งค์ Cr 3+ #12 x 1" - # 7 x 4"

โทร: 08 5384 2220 , 0 2312 6159-65 แฟกซ์ : 0 2312 6166