สินค้ากลุ่มลวด


ลวดเหล็ก คาร์บอนต่ำ กลาง สูง และอัลลอยด์ รีดเย็น


ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำรีดเย็น


ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีตรีดเย็น


ลวดผูกเหล็ก
โทร: 08 5384 2220 , 0 2312 6159-65 แฟกซ์ : 0 2312 6166