สกรู-น็อตมาตรฐาน


สกรูหัวเหลี่ยม


สกรูเกลียวปล่อย


สกรูหัวกลม


เหล็กฉาก


หัวน็อต


JMP/JMF


หมุดย้ำ


สกรูหัวจม
โทร: 08 5384 2220 , 0 2312 6159-65 แฟกซ์ : 0 2312 6166