ตำแหน่งงานว่าง

ลำดับที่
ตำแหน่งงาน
อัตรา
วันที่ลงประกาศ
สถานะ
รายละเอียด
1
พนักงานขับรถ ส่งสินค้า
2
  28 สิงหาคม 2561
ยังเปิดรับสมัครอยู่
2
หัวหน้าแผนก QAW
1
  21 กรกฎาคม 2561
ยังเปิดรับสมัครอยู่
3
วิศวกร
1
  20 กันยายน 2561
ยังเปิดรับสมัครอยู่
4
เจ้าหน้าที่เอกสารส่งออก
1
  28 สิงหาคม 2561
ยังเปิดรับสมัครอยู่
5
Sale Export ขายต่างประเทศ
1
  21 กรกฎาคม 2561
ยังเปิดรับสมัครอยู่
6
จนท.รับประกันคุณภาพ QAW
2
  12 มกราคม 2562
ยังเปิดรับสมัครอยู่
7
จนท.ฝึกอบรม HRD
1
  30 มกราคม 2562
ยังเปิดรับสมัครอยู่