ตำแหน่งงานว่าง

ลำดับที่
ตำแหน่งงาน
อัตรา
วันที่ลงประกาศ
สถานะ
รายละเอียด
1
พนักงานขับรถ ส่งสินค้า
2
  28 สิงหาคม 2561
ปิดรับสมัครแล้ว
2
หัวหน้าแผนก QAW
1
  21 กรกฎาคม 2561
ปิดรับสมัครแล้ว
3
วิศวกร
1
  20 กันยายน 2561
ยังเปิดรับสมัครอยู่
4
จนท. ประชาสัมพันธ์
1
  22 กุมภาพันธ์ 2562
ปิดรับสมัครแล้ว
5
เจ้าหน้าที่เอกสารส่งออก
1
  28 สิงหาคม 2561
ยังเปิดรับสมัครอยู่
6
Sale Export ขายต่างประเทศ
1
  21 กรกฎาคม 2561
ปิดรับสมัครแล้ว
7
จนท.รับประกันคุณภาพ QAW
2
  12 มกราคม 2562
ยังเปิดรับสมัครอยู่
8
หัวหน้าแผนก HRD / HRD Manager
1
  30 มกราคม 2562
ปิดรับสมัครแล้ว