ตำแหน่งงานว่าง

ลำดับที่
ตำแหน่งงาน
อัตรา
วันที่ลงประกาศ
สถานะ
รายละเอียด
1
หัวหน้าแผนก คลังสินค้า
1
  9 กันยายน 2560
ยังเปิดรับสมัครอยู่
2
คีย์ข้อมูล/เปิดบิล
1
  15 กันยายน 2559
ปิดรับสมัครแล้ว
3
วิศกรออกแบบแม่พิมพ์
1
  15 กันยายน 2559
ปิดรับสมัครแล้ว
4
QC (รายเดือน +OT)
1
  8 กันยายน 2559
ยังเปิดรับสมัครอยู่
5
ผจก.ส่วน/หัวหน้าแผนก QAI
1
  3 มีนาคม 2560
ยังเปิดรับสมัครอยู่
6
Sale Engineer ,Sale
1
  14 มีนาคม 2560
ยังเปิดรับสมัครอยู่
7
Export Sale
1
  28 มีนาคม 2560
ยังเปิดรับสมัครอยู่
8
ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า
1
  3 มีนาคม 2560
ยังเปิดรับสมัครอยู่