สกรู-น็อตมาตรฐาน


หัวน็อต

DIN 934
ANSI B18.2.2
หัวน็อตเกลียวมิล หัวน็อตเกลียวหยาบ (UNC)
หัวน็อตเกลียวละเอียด (UNF)
JIS B1181
BFC
หัวน็อตเกลียว WT หัวน็อตล้อ
BFC
หัวน็อตสี่เหลี่ยม