สินค้ากลุ่มตะปู
สินค้ากลุ่มตะปู

ตะปูตอกไม้

ตราหมี ตรา KS

ตะปูตอกไม้ มอก. 113-2526
Ø 1.5 x 25 มม.(1"x 17) - 5.6 x 130 มม.(5"x5)

ตะปูตอกไม้ มอก. 113-2526
Ø 1.5 x 25 มม.(1"x 17) - 5.6 x 130 มม.(5"x5)

ตะปูคอนกรีต

ตรา KS

ตะปูคอนกรีต ชุบซิ้งค์ Cr 3+
#12 x 1" - # 7 x 4"