สกรู-น็อตมาตรฐาน


JMP/JMF

JIS B1111
สกรูหัวแฉกนูน (JMP)สกรูหัวเตเปอร์ (JMF)