สกรู-น็อตมาตรฐาน


สกรูหัวเหลี่ยม
BSW (BFC)

ไม่ชุบ
น็อตกิโล

JIS 1180

ชุบขาว
มิลขาว
ASME B18.2.1

ชุบดำ
ZIMMER เกลียวครึ่ง ZIMMER เกลียวตลอด
VEEBUS เกลียวครึ่ง VEEBUS เกลียวตลอด

DIN

ชุบแข็ง

DIN 931
DIN 933
KEF เกลียวครี่ง KEF เกลียวตลอด
DIN 960
DIN 961
KEF เกลียวครี่ง KEF เกลียวตลอด