สินค้าสะดวกใช้ (DIY)

สินค้าสะดวกใช้แบบกล่อง

สกรูยึดหลังคาเหล็ก

สกรูปลายสว่านยึดสังกะสีลอนเล็ก

สกรูปลายสว่านยึดสังกะสีลอนใหญ่


สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่

สกรูยึดกระเบื้องลอนเล็ก

สกรูเกลียวปล่อยไม้

สกรูยึดกระเบื้องคอนกรีตลอนเรียบ

สกรูยึดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์

สกรูดำยิปซัม

สกรูเกลียวเหล็ก หัว P, F

น็อตกิโลเกลียวครึ่ง

น็อตกิโลเกลียวตลอด

ตะปูตอกไม้

ตะปูคอนกรีต

ตะปูคอนกรีต

พุ๊กพลาสติก