สินค้าสะดวกใช้ (DIY)

สินค้าสะดวกใช้แบบแพ็ค

สกรูหัวเหลี่ยม เหล็กแข็ง
( KEF - M 8.8 พร้อมหัว )

สกรูหัวจม
( SOCKET - M พร้อมหัว )

สกรูหัวเหลี่ยมชุบดำ
( ZIMMER - UNC พร้อมหัว )

หัวน็อตชุบดำ

สกรูหัวเหลี่ยมเกลียวตลอด
( พร้อมหัว )

น็อตสแตนเลส
( พร้อมหัว )

สกรูมิลขาว
( พร้อมหัว )

สกรูหัวนูนสี่แฉก
( JMP พร้อมหัว )

สกรูหัวเตเปอร์สี่แฉก
( JMF พร้อมหัว )

หัวน็อตชุบขาว

สกรูเกลียวเหล็กหัว P

สกรูเกลียวเหล็กหัว F

พุ๊กพลาสติก

สกรูเกลียวเหล็กหัว P
+ พุ๊กพลาสติก

สกรูเกลียวเหล็กหัว F
+ พุ๊กพลาสติก

ตะปูคอนกรีต

ตะปูตอกไม้

สกรูปลายสว่าน
ยึดหลังคาเหล็ก