บริการรับชุบ

บริการรับชุบสกรู-น็อต และชิ้นงานเหล็กทุกชนิด

  Heat Treatment
 • รับชุบแข็ง
 • รับชุบดำ

  Surface Finish
 • รับชุบฮอทดิพกัลวาไนซ์
 • รับชุบเคลือบผิวโลหะ
 • รับชุบฟอสเฟต
 • รับชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า
 • รับชุบโครเมี่ยม Cr3+
 • รับชุบนิเกิล Cr3+
 • รับชุบซิ้งค์ดำ Cr3+
 • รับชุบซิ้งค์เขียว Cr3+
 • รับชุบซิ้งค์ขาว Cr3+
 • รับชุบซิ้งค์ทอง Cr6+
รับชุบทุกสีตามความต้องการลูกค้า ในราคายุติธรรม

  Service Process
 • ยิงทราย

 • Dechairs Deckchairs
  ตัวอย่างชิ้นงาน ชุบแข็ง-ชุบดำ
 • Dechairs Deckchairs
  ตัวอย่างชิ้นงาน ชุบฮอทดิพกัลวาไนซ์
 • Dechairs Deckchairs
  ตัวอย่างชิ้นงาน ชุบฟอสเฟต
 • Dechairs Deckchairs
  ตัวอย่างชิ้นงาน ชุบโครเมี่ยม Cr3+

 • Dechairs Deckchairs
  ตัวอย่างชิ้นงาน ชุบนิเกิล Cr3+
 • Dechairs Deckchairs
  ตัวอย่างชิ้นงาน ชุบซิ้งค์ดำ Cr3+
 • Dechairs Deckchairs
  ตัวอย่างชิ้นงาน ชุบซิ้งค์เขียว Cr3+
 • Dechairs Deckchairs
  ตัวอย่างชิ้นงาน ชุบซิ้งค์ขาว Cr3+
 • Dechairs Deckchairs
  ตัวอย่างชิ้นงาน ชุบซิ้งค์ทอง Cr6+