บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด

เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าประเภทสลักภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้า เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ พร้อมด้วยการรับรองระบบบริหารคุณภาพสากล ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าไทย ไทยแลนด์แบรนด์ จากกรมส่งเสริมการส่งออก ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานสินค้าที่ทัดเทียมกับสากล จึงทำให้สินค้าของบริษัทเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เฟอร์นิเจอร์ และอุตสาหกรรมก่อสร้างโทร: 08 5384 2220 , 0 2312 6159-65 แฟกซ์ : 0 2312 6166