บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าประเภทสลักภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้า เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ พร้อมด้วยการรับรองระบบบริหารคุณภาพสากล ISO 9001:2008 และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าไทย ไทยแลนด์แบรนด์ จากกรมส่งเสริมการส่งออก ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานสินค้าที่ทัดเทียมกับสากล จึงทำให้สินค้าของบริษัทเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เฟอร์นิเจอร์ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง
บริษัทคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าในทุกขั้นตอนการผลิต โดยคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง นำมาผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยกว่า 800 เครื่อง และมีฝ่ายรับประกันคุณภาพคอยตรวจสอบคุณภาพสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ได้มีคุณภาพมาตรฐาน สนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด ไม่ว่าจะเป็น น็อต สกรู ตะปู ลวด และสินค้าสะดวกใช้ต่างๆ อีกมากมาย ในด้านการให้บริการ ทางบริษัท รับชุบ น็อตสกรู และชิ้นงานเหล็กทุกชนิดตามความต้องการของลูกค้า ในราคายุติธรรม

ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004
Thailand's Brand